Loading...

Vår styrka

Vår styrka

Bertram Diagnostics är ett av de ledande företagen i Sverige inom sjukdomsdiagnostik. Vi breddar testriktlinjer bortom begränsande faktorer och anpassar testgränserna utifrån varje kunds önskemål. Genom att använda avancerad vetenskaplig och medicinsk utrustning i kombination med stor expertis har vi gjort banbrytande framsteg i området. Vi tillämpar strikta kvalitetskontroller för att uppnå en hög standard med precision och noggrannhet som tillmötesgår våra kunders behov. Genom att utveckla våra testanläggningar och ständigt utvärdera genomförande och resultat som är särskilt utformade för Norden har vi blivit banbrytande i området.

Dessutom har effektiva samarbeten med tillgång till teknisk kunskap hos världsledande företagsprodukter ökat vår kompetens. Ett smart och säkert IT-system ger oss också större möjlighet att nå tillgodose våra kunders behov. Vi bemöter varje kund som en unik person i vårt diagnosarbete. Skickliga sjuksköterskor och laboratorietekniker gör processen så smidig och stressfri som möjligt. Vi försöker alltid prioritera våra kunder på ett sätt som värnar om deras integritet. Vi har möjlighet att spara tid för våra kunder genom god tidshantering och skiftande arbetsuppgifter.

Du är välkommen att ta hjälp av oss för pålitliga sjukdomsdiagnoser.