Loading...

OM OSS VI ÄR DE
BETRODDA EXPERTERNA

Vi har alltid trott på mänsklig välfärd genom beprövad vetenskaplig praxis. Det är därför vi arbetar hårt för att ge de bästa svaren på dina hälsorelaterade frågor. Vårt syfte är att tillhandahålla standarddiagnostiska faciliteter som skräddarsys för varje enskild kunds specifika behov. Vi försöker bredda testriktlinjerna bortom begränsande faktorer och anpassa testgränserna utifrån varje kunds önskemål. Genom att använda avancerad vetenskaplig och medicinsk utrustning i kombination med stor expertis har vi gjort stora framsteg med att ställa hälsodiagnoser. Överväg därför att ta hjälp av oss för pålitliga sjukdomsdiagnoser med en lättbegriplig datapresentation.

Laboratories used for scientific research take many forms because of the differing requirements of specialists in the various fields of science and engineering.

TIMMAR & PRIS

Vi ser fram emot att se dig!

img-01

Inledningsvis har vi diagnosresurser som sträcker sig från andningsorganen till tarmarnaoch urinanalyser samt de vanliga testerna för virusinfektion genom molekylär analysoch/eller snabbtest. Dessutom har vi möjlighet till molekylär diagnostisering av SARS-CoV-2 i alla varianter. Beroende på testresultaten kan vi även utfärda reseintyg via E-hälsomyndigheten.

Bertram Diagnostics of Lund är registrerat i Sverige med syftet att expandera som en globalt känd hälsodiagnostiker. Det officiella huvudkontoret och våra laboratorietjänster är nu verksamma från Lund i Sverige.

OM OSS VI ÄR DE
BETRODDA EXPERTERNA

SARS-COV-2 ANTIGEN TEST

Laboratories used for scientific research nursing Implications.

SARS-COV-2 ANTIBODY TEST

Laboratories used for scientific research nursing Implications.

SARS-COV-2 RT-PCR TEST

Laboratories used for scientific research nursing Implications.